Regulamin

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej także jako SKLEP) i zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego przez kupujących (dalej także jako KLIENCI), zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania (Usługa) i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
 2. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień na książki w wersji elektronicznej (e-książki, e-boooki), tj. pliki cyfrowe z treścią zawierającą taką książkę, oferowane przez Sklep w formacie PDF (dalej także jako „Towar”).
 3. Administratorem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem www.GdzieKamperem.pl jest CampRest z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70, NIP 9372364105, REGON: 072911180, adres e-mail: kontakt@camprest.com, (dalej: „SPRZEDAWCA”).

 

II Ceny, składanie zamówień, rabaty

 1. Cena Towaru podana jest na stronie prezentującej ofertę, wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.
 2. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji i zakładania konta.
 3. Sprzedawca w wyraźnie oznaczonych przypadkach umożliwia skorzystanie z rabatów, upustów, w tym tzw. kuponów rabatowych, których dane podawane są w ramach procedury zamawiania.

 

III Potwierdzenie, realizacja zamówień i dostawa zamówionych produktów

 1. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest wybranie odpowiedniego Towaru (poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”), poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia i jego opłacenie. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest podanie , a w przypadku chęci uzyskania faktury VAT – także dodatkowych, niezbędnych do tego danych.
 2. Zamówienie uważa się za złożone w momencie zatwierdzenia wypełnionego formularza, co następuje przez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 1. Po dokonaniu płatności Klient automatycznie przekierowany jest z powrotem na stronę Sklepu, z której ma możliwość pobrania Towaru poprzez skorzystanie z umieszczonego tam linka (aktywnego do czasu zamknięcia przeglądarki); link do pobrania przesyłany jest także automatycznie na podany przez Klienta e-mail.

 

IV Płatności

 1. Sklep proponuje swoim Klientom wyłącznie płatność w formie e-przelewu.
 2. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem O ile inaczej nie wskazano w procedurze zamawiania, skorzystanie z usług nie wiąże się dla Klienta z żadnymi dodatkowymi płatnościami. Jeśli skorzystanie z usług wiąże się z dodatkowymi kosztami, ich wysokości, zasady ponoszenia podawane są w ramach procedury składania zamówienia.

 

V Licencja na korzystanie z Towaru 

 1. Towary oferowane w Sklepie stanowią utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Majątkowe prawa autorskie to Towarów przysługują Sprzedawcy, który uprawniony jest do udzielania licencji.
 2. Z chwilą udostępnienia przez Sprzedawcę linka umożliwiającego pobranie Towaru zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z Towaru w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, przy czym, o ile nie zaznaczono inaczej w opisie precyzującym Towar na stronie Sklepu przyjmuje się, że:
  1. licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony i ma charakter niewyłączny,
  2. Klient może pobrać Towar dowolną ilość razy,
  3. sposób zabezpieczenia Towary może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia dokładnie zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu (por. postanowienia pkt VI regulaminu);
  4. licencja nie przyznaje prawa do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Towaru, jego fragmentów, kopii, wykorzystywania w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji, usuwania błędów,
  5. Klient nie może udzielać dalszych licencji na korzystanie z Towaru.

 

VI Zabezpieczenia

 1. Towar może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem, w szczególności tzw. znakiem wodnym (watermarkiem). O ile inaczej nie zaznaczono inaczej w opisie precyzującym Towar na stronie Sklepu przyjmuje się, że znak wodny zawierał będzie podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz numer zamówienia.
 2. W przypadku stosowania dodatkowych lub odmiennych zabezpieczeń, informacja o tym zostanie zamieszczona w opisie precyzującym Towar na stronie Sklepu wraz z należytymi objaśnieniami.
 3. Usuwanie zabezpieczenia Towaru jest zabronione. 

 

VII Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi-konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta).

 

VIII Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi (a więc inne, niż dotyczące rękojmi towaru bądź spraw związanych ze zwrotem towaru) winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@camprest.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

IX Dane osobowe 

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia usług związanych z zamówieniem Towaru, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie (newsletter) podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży Towaru, w tym dokonania rozliczeń z Klientem, przez okres czasu niezbędny do wykonania umowy i archiwizacji danych dla celów podatkowych bądź innych prawem wymaganych.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Ochrony Danych Osobowych). W zakresie, w jakim dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z administratorem.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Dane osobowe są też przekazywane podmiotowi obsługującemu płatności, tj. mBank S.A. w celu umożliwienia dokonania płatności a także w celu wypełnienia przez te podmioty obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.
 7. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez usługodawcę dla celów statystycznych i re-marketingowych. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), a także na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

X Postanowienia końcowe

 1. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego urządzenia (mobilnego), wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych (tj. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), . Na komputerze/urządzeniu musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu PDF .
 2. W sytuacjach konfliktowych Sprzedawca będzie dążyć do ich polubownego załatwienia. Gdy jednak okaże się to niemożliwe, spór będzie rozstrzygał sąd.
 3. Sklep może też zapewnić korzystanie z innych usług, zwłaszcza newslettera, za uprzednią zgodą użytkownika. Korzystanie z takiej usługi nie wymaga rejestracji, niemniej w celu automatycznego otrzymywania newslettera niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to: kontakt@camprest.com
 5. Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem https://gdziekamperem.pl/pl/i/Regulamin/3 Najnowsza wersja Regulaminu została udostępniona w dniu 2020-04-14
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl